اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۳۹۰۱۳۶-۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۳۹۵۰۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۳۹۰۱۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۲۷۶۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج،کیلومتر 4،مقابل فتح11،مرکز تجارت استیل ایران،پلاک 157-155


       

لیست قیمت محصولات شرکت استیل مرکزی ایران

۱۰:۴۵:۱۵ ۱۳۹۸/۱/۱۷

محصولات جدید شرکت استیل مرکزی ایران


اتصالات دنده ای استنلس استیل

اتصالات دنده ای استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات زانویی استیل

اتصالات زانویی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی استنلس استیل

اتصالات فشار قوی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل استنلس استیل جوشی

تبدیل استنلس استیل جوشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار راه استیل

چهار راه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساید گلاس استنلس استیل

ساید گلاس استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کپ استنلس استیل

کپ استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کفرینگ استنلس استیل

کفرینگ استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مغزی استنلس استیل

مغزی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست لوله صنایع غذایی

بست لوله صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه صنایع غذایی

شیر یکطرفه صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات پروانه ای موادغذایی

شیرالات پروانه ای موادغذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ صنایع غذایی

کلمپ صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره و ماسوره صنایع غذایی

مهره و ماسوره صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوشن استنلس استیل

بوشن استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چپقی استنلس استیل

چپقی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو 45 درجه استنلس استیل

زانو 45 درجه استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استنلس استیل جوشی

زانو استنلس استیل جوشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استیل صنایع شیر

زانو استیل صنایع شیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانوی استنلس استیل

زانوی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانویی استیل

زانویی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سر دنده استنلس استیل

سر دنده استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی استنلس استیل

سه راهی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
توزیع کننده شیرالات استیل

توزیع کننده شیرالات استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار استنلس استیل

شیر خودکار استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار دیسکی استیل

شیر خودکار دیسکی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دو تیکه استنلس استیل

شیر دو تیکه استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دیسکی استیل لولایی

شیر دیسکی استیل لولایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دیسکی استیل ویفری

شیر دیسکی استیل ویفری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سه راهی استنلس استیل

شیر سه راهی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی استنلس استیل

شیر صافی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سوزنی استنلس استیل

شیر سوزنی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر نمونه گیری استیل

شیر نمونه گیری استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات توپی استیل

شیرالات توپی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات صافی استیل

شیرالات صافی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات گازی استیل

شیرالات گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرآلات کشویی استیل

شیرآلات کشویی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرآلات خودکار استیل

شیرآلات خودکار استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش اتصالات استنلس استیل

نماینده فروش اتصالات استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش اتصالات مواد غذایی

نماینده فروش اتصالات مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیرالات استنلس استیل

نماینده فروش شیرالات استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج اسلیپون استنلس استیل

فلنج اسلیپون استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج تخت استنلس استیل

فلنج تخت استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج دنده استنلس استیل

فلنج دنده استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج کور استنلس استیل

فلنج کور استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج گلودار استنلس استیل

فلنج گلودار استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیلتر صافی استیل

فیلتر صافی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی استنلس استیل

شیر کشویی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0